Arkadiusz Noskowicz

nauczyciel technologii informacyjnej

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

 

Scenariusz zajęć z technologii informacyjnej w klasie I technikum

 

Temat: Koszty wycieczki w arkuszu kalkulacyjnym.

 

Czas trwania lekcji: 1 godzina lekcyjna

 

Cele:

 

Pomoce i środki dydaktyczne:

 

Forma pracy: indywidualna

 

Metoda:

 

Przebieg lekcji:

Na początku ustalamy czynniki składające się na koszt wycieczki:

 

Korzystając z opcji - Dane/Sprawdzenie poprawności, określamy możliwe wartości komórek:

 

Wybór niektórych opcji powoduje przyznanie zniżki – korzystamy z funkcji Jeżeli

jeżeli 50 osobowa grupa – 5 % zniżki

jeżeli 14 dni wycieczka – 5 % zniżki

jeżeli poza sezonem – 10 % zniżki

 

Dane wejściowe mówią o dojeździe i kosztach noclegu i wyżywienia na osobę i dzień

Miasto

Dojazd

Nocleg + wyżywienie
na osobę i dzień

Kraków

2500

80

Praga

2800

60

Wiedeń

3500

140

Paryż

4500

150

Londyn

5000

160

Lizbona

9500

130

 

Arkusz jest częściowo wypełniony.

Należy uzupełnić część wyboru opcji wycieczki:

 

 

Na koszt grupy składa się: Dojazd + Nocleg całej grupy z wyżywieniem + Ubezpieczenie grupy

 

Koszt jednej osoby obliczamy dzieląc koszt grupy przez liczbę uczestników

 

W kolumnie F przyznajemy zniżkę (C25)

 

 

 

Zadania dodatkowe dla chętnych:

 

Podsumowanie: