Arkadiusz Noskowicz

nauczyciel technologii informacyjnej

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

e-mail: an-zsg@wp.pl

 

Scenariusz zajęć z technologii informacyjnej

 

Temat: Przyciski akcji i hiperłącza w prezentacjach w Power Point

 

Czas trwania lekcji: 1 godzina lekcyjna

 

Cele:

 

 

Informacje wstępne:

 Standardowe przyciski akcji

Tworzenie prezentacji:

 

  1. Na pulpicie tworzymy dokument tekstowy ogłoszenie.doc (treść też J)
  2. Budujemy pokaz z 6 slajdów.
  3. Wstawiamy przyciski akcji  - Pokaz slajdów/Przyciski akcji
  4. Dołączamy odpowiednio:

Slajd 1

            Slajd tytułowy

 

Slajd 2

            Wstawiamy przyciski akcji dodatkowo w pustym przycisku dopisujemy numer slajdu

rysujemy prostokąty z dodanym tekstem

           

Slajd 3

Z narysowanymi prostokątami kojarzymy hiperłącza do odpowiednich stron internetowych: Pokaz slajdów/Przyciski akcji/Hiperłącze do

·        www.wp.pl

·        www.onet.pl

 

Slajd 4

 Pokaz slajdów/Przyciski akcji/Uruchom program

 

Slajd Przedostatni

Przycisk akcji: niestandardowy          

Pokaz slajdów/Przyciski akcji/Uruchom program

                 à wskazujemy plik ogłoszenie.doc na pulpicie

Slajd Ostatni

Przycisk akcji: pomoc – Ustawienie akcji - wskazanie myszka - pierwszy slajd J

  1. Aby zmodyfikować działanie przycisku – ustawienie akcji (prawy klawisz)
  2. Jeśli chcemy, aby pokaz reagował tylko na przyciski akcji - myszką

à przejście slajdu – bez przejścia - (myszka – off) – zastosuj do wszystkich

  1. Jeśli chcemy dołączyć do przycisku akcji dźwięk – Ustawienie akcji/Odtwórz dźwięk.
  2. Korzystając ze standardowych ustawień dobieramy Format/Projekt slajdu :

·        szablon projektów

·        szablon kolorów

·        szablon animacji

Wzorzec prezentacji:

Ewaluacja scenariusza: